Languages

You are here

Reservations Info Page

De inschrijvingen voor het schooljaar 2021/2022 zullen goependworden on vrijdag 12 februari 2021 vanaf 14u00.

Vanaf deze datum kan uw aanvraag indienen via het online - formulier dat u kan vinden onder de rubriek "Reservering".

Zij die zich het eerste inschrijven maken de meeste kans op en (reservering) plaats.