Languages

You are here

Reservations Info Page

De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zullen geopend worden op Woensdag 27 Februari 2019, vanaf 12u00.

Vanaf deze datum kan u uw aanvraag indienen via het online - formulier dat u kan vinden onder de rubriek "Reservering".

Zij die zich het eerste inschrijven maken de meeste kans op een reservering.